Kontakti

konUslužni obrt:  Mi & Ti Hvar

Vl. M. Vrbanić

OIB: 74269188845

Adresa: Trg Marka Miličića 9

Kontakt osoba: Tihomir Vrbanić, telefoni: +385 (0)91 2400 550

ŽIRO RAČUN: HR21 2340 0091 1603 9208 9  Privredna banka

Email: hvar.rent@gmail.com

Poruka